във всяко отношение

във всяко отношение
словосъч. - напълно, съвършено

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • всякак — нар. всячески, във всяко отношение, от всяка гледна точка, от всяка страна, както завърна, по всякакъв начин, с всички средства, с всички сили, по всевъзможен начин …   Български синонимен речник

  • всячески — нар. всякак, във всяко отношение, от всяка гледна точка, от всяка страна, както завърна, по всякакъв начин, с всички средства, с всички сили, по всевъзможен начин …   Български синонимен речник

  • напълно — нар. всецяло, изцяло, досущ, съвсем, съвършено, абсолютно, основно, подробно, детайлно, точно, открай докрай, от игла до конец, докрай, до дъно, издъно, из корен, из основи, дибидюс, без остатък нар. безусловно, неограничено нар. безкрайно,… …   Български синонимен речник

  • съвършено — нар. съвсем, напълно, изцяло, всецяло, основно, из корен, досущ, подробно, детайлно, буквално, дословно, докрай, еднакво, дибидюс нар. абсолютно, безусловно, неограничено нар. във всяко отношение нар. извънредно, крайно нар. пълно, цялостно,… …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”